Anonym

Endringar

Frå Selje.info
190 byte lagde til ,  21. juli 2010 kl. 21:05
inkje endringssamandrag
Folk frå Storekvia, truleg 1951.På bildet Johan og Nikoline Kjøde med born.Frå venstre: Peder, Jon, Birger, Johan, Rakel (gift Endal), Nikoline, Anna (gift Sandbakk) og Sivert. Alle Kjøde til etternamn.