Anonym

Endringar

Frå Selje.info
18 byte lagde til ,  3. september 2016 kl. 10:57
[[Selje Hotel]] ligg i Selje sentrum med Seljesanden som næraste nabo. Hotellet har mange gode tilbod, og har i ei årrekkje satsa på personleg utvikling og trivsel (velvære). Siste på dette området er thalassoterapi. Sjå heimesida til hotellet.
Les meir om Selje Hotel og historia [[Selje Hotel|her]].
<br><br>Selje Hotel har annonsert vinterstengt vinteren 2016/2017.
<br style="clear:both;">