Anonym

Endringar

Frå Selje.info
126 byte lagde til ,  2. oktober 2016 kl. 19:05
s
Gard nummer 61.
[[Bortne(Gard)]] er den første bebyggelsen ein kjem til når ein kjem frå Selje på veg inn over Moldefjorden. [[Bortne(Gard)|Les meir]].
=== Øvre Berge ===
Gard nummer 62.
[[Øvre Berge(Gard)]]. [[Øvre Berge(Gard)|Les meir]].
=== Nedre Berge ===
Gard nummer 63.
[[Nedre Berge(Gard)]]. [[Nedre Berge(Gard)|Les meir]].
=== Lesto ===
Gard nummer 64.
Lestogardane (5 bruk) ligg på nordsida av Moldefjorden. Mot vest grensar dei til Berge og i aust mot Eide. Det er eit svært frodig område, men også dels svært tungdrive, og berre ein av gardane er i drift no (2010). Du finn meir informasjon om [[Lesto(Gard)]] på eigen artikkel [[Lesto(Gard)|her]].
=== Eide ===
Gard nummer 65.
[[Eide(Gard)]]. [[Eide(Gard)|Les meir]].
=== Berstad ===
Gard nummer 66.
[[Berstad(Gard)]]. [[Berstad(Gard)|Les meir]].
=== Dyrstad ===
Gard nummer 67.
[[Dyrstad(Gard)]] ligg innerst i Berstaddalen. Garden er vanskeleg tilgjengeleg og kan berre nåast til fots. [[Dyrstad(Gard)|Les meir]].
=== Øren ===
Gard nummer 68.
[[Øren(Gard)]]. [[Øren(Gard)|Les meir]].
=== Hatleneset ===
Gard nummer 69.
[[Hatleneset(Gard)]]. [[Hatleneset(Gard)|Les meir]].
== Bildegalleri ==