Anonym

Endringar

Frå Selje.info
71 byte lagde til ,  28. april 2017 kl. 08:42
inkje endringssamandrag
I 1975 bygde derfor [[Wald Drageseth]] Selje Hotel rett ovanfor Seljesanden. Hotellet hadde 85 senger frå starten, og har seinare vore utvida og rehabilitert fleire gonger. Frå 1976 overtok Gerd Kjellaug Berge og ektemannen Harald Berge drifta av hotellet, og i 1983 overtok dei som eigarar. Selje Hotell og vertskapet der vart tildelt næringslivsprisen Profilprisen for Sogn og Fjordane 1988.
Selje Hotell driv også overnattingstaden Selje Sjøhus I 2014 vart hotellet selt til familien Akcay fra Sverige som fortsette drifta av hotellet. Natt til fredag 25. november 2016 vart hotellet råka av brann, og serveringsstaden Frimannsbua på Nabben i Selje sentrumhar etter dette vore stengt.
== Kjelder ==