Skilnad mellom versjonar av «Hove skule»

Frå Selje.info
(Oppretta sida med «Skulehistorie Knut Halvorsen, ansett i Selje kommune som klokkar og lærar i 1862, var den første i Selje kommune med lærareksamen. i 1864 vart det bygd kombiner…»)
(Ingen skilnad)

Versjonen frå 23. juli 2010 kl. 19:49

Knut Halvorsen, ansett i Selje kommune som klokkar og lærar i 1862, var den første i Selje kommune med lærareksamen. i 1864 vart det bygd kombinert klokkarbustad og skulestove. Dette huset brann ned 1882, og tre av klokkarborna brann inne.

I 1926 vart det tatt i bruk nytt skulehus i Hove, det som i dag er kjent som Hove skule (eller Gamleskulen). Bygget vart bygd på dugnad. "Gamleskulen" var i bruk heilt fram til 2005, då den vart stengt grunna dårleg stand på bygninga og helsefare. Frå 1970 var skulen i bruk saman med nye Selje skule, og etter 2005 er det berre nyeskulen som har vore i bruk.