Skilnad mellom versjonar av «Kategori:Gardshistorie»

Frå Selje.info
Ingen redigeringsforklaring
sIngen redigeringsforklaring
 
(6 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste)
Line 3: Line 3:


Under oversikt over gardsnummer:<br>
Under oversikt over gardsnummer:<br>
Gnr 1, [[Skorge]],  [[Kjøde]]<br>
==== Kjøde ====
Gnr 2, [[Store-Kjøde]], [[Kjøde]]<br>
'''Gnr 1''', [[Skorge (Gard)]],  [[Kjøde]]<br>
Gnr 3, [[Teige]],  [[Kjøde]]<br>
'''Gnr 2''', [[Store-Kjøde (Gard)]], [[Kjøde]]<br>
Gnr 4, [[Lille-Kjøde]], [[Kjøde]]<br>
'''Gnr 3''', [[Teige (Gard)]],  [[Kjøde]]<br>
Gnr 5, [[Sneide]],  [[Kjøde]]<br>
'''Gnr 4''', [[Lille-Kjøde (Gard)]], [[Kjøde]]<br>
Gnr 6, [[Einehaugen]],  [[Kjøde]]<br>
'''Gnr 5''', [[Sneide (Gard)]],  [[Kjøde]]<br>
Gnr 7, [[Bakke]],  [[Kjøde]]<br>
'''Gnr 6''', [[Einehaugen (Gard)]],  [[Kjøde]]<br>
Gnr 8, [[Otnes]], [[Kjøde]]<br>
'''Gnr 7''', [[Bakke (Gard)]],  [[Kjøde]]<br>
Gnr 9, [[Kvamme]],  [[Årsheim]]<br>
'''Gnr 8''', [[Otnes (Gard)]], [[Kjøde]]<br>
Gnr 10, [[Stokke]],  [[Årsheim]]<br>
 
Gnr 11, [[Stokkevåg]],  [[Årsheim]]<br>
==== Årsheim ====
Gnr 12, [[Sletteberg]],  [[Årsheim]]<br>
'''Gnr 9''', [[Kvamme (Gard)]],  [[Årsheim]]<br>
Gnr 13, [[Årsheim]],  [[Årsheim]]<br>
'''Gnr 10''', [[Stokke (Gard)]],  [[Årsheim]]<br>
Gnr 14, [[Sandvika]],  [[Årsheim]]<br>
'''Gnr 11''', [[Stokkevåg (Gard)]],  [[Årsheim]]<br>
Gnr 15, [[Sandvikneset]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 12''', [[Sletteberg (Gard)]],  [[Årsheim]]<br>
Gnr 16, [[Otneim]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 13''', [[Årsheim (Gard)]],  [[Årsheim]]<br>
Gnr 17, [[Fløde]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 14''', [[Sandvika (Gard)]],  [[Årsheim]]<br>
Gnr 18, [[Lundebrekke]],  [[Leikanger]]<br>
 
Gnr 19, [[Apalset]],  [[Leikanger]]<br>
==== Leikanger ====
Gnr 20, [[Sandnes]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 15''', [[Sandvikneset (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 21, [[Sande]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 16''', [[Otneim (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 22, [[Øvre Sjåstad]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 17''', [[Fløde (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 23, [[Nedre Sjåstad]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 18''', [[Lundebrekke (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 24, [[Nordstranda]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 19''', [[Apalset (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 25, [[Stave]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 20''', [[Sandnes (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 26, [[Beitveit]],  [[Leikanger]]<br>
'''Gnr 21''', [[Sande (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 27, [[Firkort]],  [[Borgundvåg]]<br>
'''Gnr 22''', [[Øvre Sjåstad (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 28, [[Borgundvåg]],  [[Borgundvåg]]<br>
'''Gnr 23''', [[Nedre Sjåstad (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 29, [[Borgund]],  [[Borgundvåg]]<br>
'''Gnr 24''', [[Nordstranda (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 30, [[Tungevåg (Gard)]], [[Tungevåg]]<br>
'''Gnr 25''', [[Stave (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 31, [[Eltvik (Gard)]], [[Eltvik]]<br>
'''Gnr 26''', [[Beitveit (Gard)]],  [[Leikanger]]<br>
Gnr 32, [[Ytre Honningsvågen]],  [[Honningsvåg]]<br>
 
Gnr 33, [[Indre Honningsvågen]],  [[Honningsvåg]]<br>
==== Borgundvåg ====
Gnr 34, [[Stranda]],  [[Honningsvåg]]<br>
'''Gnr 27''', [[Firkort (Gard)]],  [[Borgundvåg]]<br>
Gnr 35, [[Årvik (Gard)]], [[Årvik]]<br>
'''Gnr 28''', [[Borgundvåg (Gard)]],  [[Borgundvåg]]<br>
Gnr 36, [[Ormeteig]], [[Årvik]]<br>
'''Gnr 29''', [[Borgund (Gard)]],  [[Borgundvåg]]<br>
Gnr 37, [[Dalsgård]], [[Refsnes]]<br>
 
Gnr 38, [[Hanekam]], [[Refsnes]]<br>
==== Tungevåg ====
Gnr 39, [[Svarteseter]], [[Refsnes]]<br>
'''Gnr 30''', [[Tungevåg (Gard)]], [[Tungevåg]]<br>
Gnr 40, [[Dalsbøen]], [[Refsnes]]<br>
 
Gnr 41, [[Svedhaug]], [[Refsnes]]<br>
==== Eltvik ====
Gnr 42, [[Belden]], [[Refsnes]]<br>
'''Gnr 31''', [[Eltvik (Gard)]], [[Eltvik]]<br>
Gnr 43, [[Refsnes]], [[Refsnes]]<br>
 
Gnr 44, [[Ferstad]], [[Refsnes]]<br>
==== Honningsvåg ====
Gnr 45, [[Ervik (Gard)]], [[Ervik]]<br>
'''Gnr 32''', [[Ytre Honningsvågen (Gard)]],  [[Honningsvåg]]<br>
Gnr 46 [[Hoddevik (Gard)]], [[Hoddevik]]<br>
'''Gnr 33''', [[Indre Honningsvågen (Gard)]],  [[Honningsvåg]]<br>
Gnr 47, [[Ytre Fure (Gard)]], [[Ytre Fure]]<br>
'''Gnr 34''', [[Stranda (Gard)]],  [[Honningsvåg]]<br>
Gnr 48, [[Indre Fure (Gard)]], [[Indre Fure]]<br>
 
Gnr 49, [[Ytre Drage]], [[Drage]]<br>
==== Årvik ====
Gnr 50, [[Indre Drage]], [[Drage]]<br>
'''Gnr 35''', [[Årvik (Gard)]], [[Årvik]]<br>
Gnr 51, [[Austmyr]], [[Drage]]<br>
'''Gnr 36''', [[Ormeteig (Gard)]], [[Årvik]]<br>
Gnr 52, [[Årdal]], [[Selje]]<br>
 
Gnr 53, [[Skårbø]], [[Selje]]<br>
==== Refsnes ====
Gnr 54, [[Liset]], [[Selje]]<br>
'''Gnr 37''', [[Dalsgård (Gard)]], [[Refsnes]]<br>
Gnr 55, [[Pileberg]], [[Selje]]<br>
'''Gnr 38''', [[Hanekam (Gard)]], [[Refsnes]]<br>
Gnr 56, [[Hove]], [[Selje]] (Prestegarden)<br>
'''Gnr 39''', [[Svarteseter (Gard)]], [[Refsnes]]<br>
Gnr 57, [[Djupedal]], [[Selje]]<br>
'''Gnr 40''', [[Dalsbøen (Gard)]], [[Refsnes]]<br>
Gnr 58, [[Hamre]], [[Selje]]<br>
'''Gnr 41''', [[Svedhaug (Gard)]], [[Refsnes]]<br>
Gnr 59, [[Hammersvik]], [[Selje]]<br>
'''Gnr 42''', [[Belden (Gard)]], [[Refsnes]]<br>
Gnr 60, [[Krakereid]], [[Selje]]<br>
'''Gnr 43''', [[Refsnes (Gard)]], [[Refsnes]]<br>
Gnr 61, [[Bortne]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 44''', [[Ferstad (Gard)]], [[Refsnes]]<br>
Gnr 62, [[Øvre Berge]], [[Moldefjorden]]<br>
 
Gnr 63, [[Nedre Berge]], [[Moldefjorden]]<br>
==== Ervik ====
Gnr 64, [[Lesto]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 45''', [[Ervik (Gard)]], [[Ervik]]<br>
Gnr 65, [[Eide]], [[Moldefjorden]]<br>
 
Gnr 66, [[Berstad]], [[Moldefjorden]]<br>
==== Hoddevik ====
Gnr 67, [[Dyrstad]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 46''', [[Hoddevik (Gard)]], [[Hoddevik]]<br>
Gnr 68, [[Øren]], [[Moldefjorden]]<br>
 
Gnr 69, [[Hatlenes]], [[Moldefjorden]]<br>
==== Ytre Fure ====
Gnr 70, [[Moldestad (Gard)]], [[Moldestad]]<br>
'''Gnr 47''', [[Ytre Fure (Gard)]], [[Ytre Fure]]<br>
Gnr 71, [[Lillesalt]], [[Moldestad]]<br>
 
Gnr 72, [[Salt (Gard)]], [[Salt]]<br>
==== Indre Fure ====
Gnr 73, [[Røyset]], [[Barmen]]<br>
'''Gnr 48''', [[Indre Fure (Gard)]], [[Indre Fure]]<br>
Gnr 74, [[Myklebust]], [[Barmen]]<br>
 
Gnr 75, [[Svinevik]], [[Barmen]]<br>
==== Drage ====
Gnr 76, [[Ytre Barmen]], [[Barmen]]<br>
'''Gnr 49''', [[Ytre Drage (Gard)]], [[Drage]]<br>
Gnr 77, [[Indre Barmen]], [[Barmen]]<br>
'''Gnr 50''', [[Indre Drage (Gard)]], [[Drage]]<br>
Gnr 78, [[Rundereim (Gard)]], [[Rundereim]]<br>
'''Gnr 51''', [[Austmyr (Gard)]], [[Drage]]<br>
Gnr 79, [[Flister (Gard)]], [[Flister]]<br>
 
Gnr 80, [[Sandvik]], [[Barmsund]]<br>
==== Selje ====
Gnr 81, [[Venøy (Gard)]], [[Venøy]]<br>
'''Gnr 52''', [[Årdal (Gard)]], [[Selje]]<br>
Gnr 82, [[Vetrhus]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 53''', [[Skårbø (Gard)]], [[Selje]]<br>
Gnr 83, [[Kvernevik]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 54''', [[Liset (Gard)]], [[Selje]]<br>
Gnr 84, [[Nordpoll]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 55''', [[Pileberg (Gard)]], [[Selje]]<br>
Gnr 85, [[Håvik]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 56''', [[Hove (Gard)]], [[Selje]] (Prestegarden)<br>
Gnr 86, [[Vengen]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 57''', [[Djupedal (Gard)]], [[Selje]]<br>
Gnr 87, [[Seljenes]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 58''', [[Hamre (Gard)]], [[Selje]]<br>
Gnr 88, [[Oreseter]], [[Flatraket]]<br>
'''Gnr 59''', [[Hammersvik (Gard)]], [[Selje]]<br>
Gnr 89, [[Bakken]], [[Flatraket]]<br>
'''Gnr 60''', [[Krakereid (Gard)]], [[Selje]]<br>
Gnr 90, [[Kupa]], [[Flatraket]]<br>
 
Gnr 91, [[Gangeskar]], [[Flatraket]]<br>
==== Moldefjorden ====
'''Gnr 61''', [[Bortne (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 62''', [[Øvre Berge (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 63''', [[Nedre Berge (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 64''', [[Lesto (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 65''', [[Eide (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 66''', [[Berstad (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 67''', [[Dyrstad (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 68''', [[Øren (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br>
'''Gnr 69''', [[Hatlenes (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br>
 
==== Moldestad ====
'''Gnr 70''', [[Moldestad (Gard)]], [[Moldestad]]<br>
'''Gnr 71''', [[Lillesalt (Gard)]], [[Moldestad]]<br>
 
==== Salt ====
'''Gnr 72''', [[Salt (Gard)]], [[Salt]]<br>
 
==== Barmen ====
'''Gnr 73''', [[Røyset (Gard)]], [[Barmen]]<br>
'''Gnr 74''', [[Myklebust (Gard)]], [[Barmen]]<br>
'''Gnr 75''', [[Svinevik (Gard)]], [[Barmen]]<br>
'''Gnr 76''', [[Ytre Barmen (Gard)]], [[Barmen]]<br>
'''Gnr 77''', [[Indre Barmen (Gard)]], [[Barmen]]<br>
 
==== Rundereim ====
'''Gnr 78''', [[Rundereim (Gard)]], [[Rundereim]]<br>
 
==== Flister ====
'''Gnr 79''', [[Flister (Gard)]], [[Flister]]<br>
 
==== Barmsund ====
'''Gnr 80''', [[Sandvik (Gard)]], [[Barmsund]]<br>
 
==== Venøy ====
'''Gnr 81''', [[Venøy (Gard)]], [[Venøy]]<br>
 
==== Nordpollen ====
'''Gnr 82''', [[Vetrhus (Gard)]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 83''', [[Kvernevik (Gard)]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 84''', [[Nordpoll (Gard)]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 85''', [[Håvik (Gard)]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 86''', [[Vengen (Gard)]], [[Nordpollen]]<br>
'''Gnr 87''', [[Seljenes (Gard)]], [[Nordpollen]]<br>
 
==== Flatraket ====
'''Gnr 88''', [[Oreseter (Gard)]], [[Flatraket]]<br>
'''Gnr 89''', [[Bakken (Gard)]], [[Flatraket]]<br>
'''Gnr 90''', [[Kupa (Gard)]], [[Flatraket]]<br>
'''Gnr 91''', [[Gangeskar (Gard)]], [[Flatraket]]<br>

Siste versjonen frå 3. oktober 2016 kl. 21:02

Ein naturleg og viktig del av historia i Selje er livet på gardane rundt om i kommuna. Her kan ein finne historie om kven som har dreve gardane, born og slekt.

Under oversikt over gardsnummer:

Kjøde

Gnr 1, Skorge (Gard), Kjøde
Gnr 2, Store-Kjøde (Gard), Kjøde
Gnr 3, Teige (Gard), Kjøde
Gnr 4, Lille-Kjøde (Gard), Kjøde
Gnr 5, Sneide (Gard), Kjøde
Gnr 6, Einehaugen (Gard), Kjøde
Gnr 7, Bakke (Gard), Kjøde
Gnr 8, Otnes (Gard), Kjøde

Årsheim

Gnr 9, Kvamme (Gard), Årsheim
Gnr 10, Stokke (Gard), Årsheim
Gnr 11, Stokkevåg (Gard), Årsheim
Gnr 12, Sletteberg (Gard), Årsheim
Gnr 13, Årsheim (Gard), Årsheim
Gnr 14, Sandvika (Gard), Årsheim

Leikanger

Gnr 15, Sandvikneset (Gard), Leikanger
Gnr 16, Otneim (Gard), Leikanger
Gnr 17, Fløde (Gard), Leikanger
Gnr 18, Lundebrekke (Gard), Leikanger
Gnr 19, Apalset (Gard), Leikanger
Gnr 20, Sandnes (Gard), Leikanger
Gnr 21, Sande (Gard), Leikanger
Gnr 22, Øvre Sjåstad (Gard), Leikanger
Gnr 23, Nedre Sjåstad (Gard), Leikanger
Gnr 24, Nordstranda (Gard), Leikanger
Gnr 25, Stave (Gard), Leikanger
Gnr 26, Beitveit (Gard), Leikanger

Borgundvåg

Gnr 27, Firkort (Gard), Borgundvåg
Gnr 28, Borgundvåg (Gard), Borgundvåg
Gnr 29, Borgund (Gard), Borgundvåg

Tungevåg

Gnr 30, Tungevåg (Gard), Tungevåg

Eltvik

Gnr 31, Eltvik (Gard), Eltvik

Honningsvåg

Gnr 32, Ytre Honningsvågen (Gard), Honningsvåg
Gnr 33, Indre Honningsvågen (Gard), Honningsvåg
Gnr 34, Stranda (Gard), Honningsvåg

Årvik

Gnr 35, Årvik (Gard), Årvik
Gnr 36, Ormeteig (Gard), Årvik

Refsnes

Gnr 37, Dalsgård (Gard), Refsnes
Gnr 38, Hanekam (Gard), Refsnes
Gnr 39, Svarteseter (Gard), Refsnes
Gnr 40, Dalsbøen (Gard), Refsnes
Gnr 41, Svedhaug (Gard), Refsnes
Gnr 42, Belden (Gard), Refsnes
Gnr 43, Refsnes (Gard), Refsnes
Gnr 44, Ferstad (Gard), Refsnes

Ervik

Gnr 45, Ervik (Gard), Ervik

Hoddevik

Gnr 46, Hoddevik (Gard), Hoddevik

Ytre Fure

Gnr 47, Ytre Fure (Gard), Ytre Fure

Indre Fure

Gnr 48, Indre Fure (Gard), Indre Fure

Drage

Gnr 49, Ytre Drage (Gard), Drage
Gnr 50, Indre Drage (Gard), Drage
Gnr 51, Austmyr (Gard), Drage

Selje

Gnr 52, Årdal (Gard), Selje
Gnr 53, Skårbø (Gard), Selje
Gnr 54, Liset (Gard), Selje
Gnr 55, Pileberg (Gard), Selje
Gnr 56, Hove (Gard), Selje (Prestegarden)
Gnr 57, Djupedal (Gard), Selje
Gnr 58, Hamre (Gard), Selje
Gnr 59, Hammersvik (Gard), Selje
Gnr 60, Krakereid (Gard), Selje

Moldefjorden

Gnr 61, Bortne (Gard), Moldefjorden
Gnr 62, Øvre Berge (Gard), Moldefjorden
Gnr 63, Nedre Berge (Gard), Moldefjorden
Gnr 64, Lesto (Gard), Moldefjorden
Gnr 65, Eide (Gard), Moldefjorden
Gnr 66, Berstad (Gard), Moldefjorden
Gnr 67, Dyrstad (Gard), Moldefjorden
Gnr 68, Øren (Gard), Moldefjorden
Gnr 69, Hatlenes (Gard), Moldefjorden

Moldestad

Gnr 70, Moldestad (Gard), Moldestad
Gnr 71, Lillesalt (Gard), Moldestad

Salt

Gnr 72, Salt (Gard), Salt

Barmen

Gnr 73, Røyset (Gard), Barmen
Gnr 74, Myklebust (Gard), Barmen
Gnr 75, Svinevik (Gard), Barmen
Gnr 76, Ytre Barmen (Gard), Barmen
Gnr 77, Indre Barmen (Gard), Barmen

Rundereim

Gnr 78, Rundereim (Gard), Rundereim

Flister

Gnr 79, Flister (Gard), Flister

Barmsund

Gnr 80, Sandvik (Gard), Barmsund

Venøy

Gnr 81, Venøy (Gard), Venøy

Nordpollen

Gnr 82, Vetrhus (Gard), Nordpollen
Gnr 83, Kvernevik (Gard), Nordpollen
Gnr 84, Nordpoll (Gard), Nordpollen
Gnr 85, Håvik (Gard), Nordpollen
Gnr 86, Vengen (Gard), Nordpollen
Gnr 87, Seljenes (Gard), Nordpollen

Flatraket

Gnr 88, Oreseter (Gard), Flatraket
Gnr 89, Bakken (Gard), Flatraket
Gnr 90, Kupa (Gard), Flatraket
Gnr 91, Gangeskar (Gard), Flatraket

Artiklar i kategorien «Gardshistorie»

Kategorien inneheld desse 98 sidene, av totalt 98.