General disclaimer

Frå Selje.info

Informasjon som vert lagt ut på Selje.info er offentleg tilgjengelig. Dei som ynskjer det har tilgang til informasjonen som vert lagt ut. Informasjonen som vert lagt ut er ikkje tidsbegrensa. Dette bør vere i tankane når ein legg ut sitt bidrag på Selje.info.

Vi vil også oppmode til at det ikkje vert lagt ut støtande bidrag og artiklar. Dersom andre kjelder vert nytta, skal det brukast tydelege kjeldehenvisningar slik at det ikkje vert tvil i forhold til åndsverk og liknande.

--Admin