Anonym

Endringar

Frå Selje.info
77 byte lagde til ,  20. juli 2010 kl. 20:26
[[Media:1958.pdf‎|1958 - eit merkeår]], skreve av Leif Lesto
 
[Media:olaminner.pdf‎|Minner frå og om Ytre Lesto]], skreve av Ola Lesto