Anonym

Endringar

Frå Selje.info
2 byte lagde til ,  28. august 2010 kl. 16:23
inkje endringssamandrag
(Basert på Arthur Lesto "Ei slekt gjennom 350 år" - 1990).   
G A R D E N
(Basert på Arthur Lesto "Ei slekt gjennom 350 år" - 1990).
På sydsida av Stad-halvøya, som er ein del av Selje kommune i Sogn og Fjor
dane Fylke, går det inn ein liten fjord som er kalla Moldefjorden. På nordsida,
tomter. På bruk nr. 2 er eit nytt hus og 2 hytter i tillegg til huset på
garden. På bruk nr. 3 er der bygt nytt stovehus kring 1973/74. Då RV 619
vart omlagd i 1970 åra måtte lada på dette bruket rivast og var bygt oppatt
på ei ny tomt.
122

endringar