Anonym

Endringar

Frå Selje.info
Ingen endring i storleik ,  28. august 2010 kl. 16:24
inkje endringssamandrag
 
G A R D E N
(Basert på Arthur Lesto "Ei slekt gjennom 350 år" - 1990).
På sydsida av Stad-halvøya, som er ein del av Selje kommune i Sogn og Fjor
dane Fylke, går det inn ein liten fjord som er kalla Moldefjorden. På nordsida,
122

endringar