Anonym

Endringar

Frå Selje.info
4 byte fjerna ,  28. august 2010 kl. 18:28
inkje endringssamandrag
 
bnr.1 i tida frå 1847 til 1865, er alle ved dåpen innført i kyrkjeboka med
namnet Lesto, men i tida frå 1875 - 1880 har dei endra skrivemåten til Listou
eller Listau.Dei som flytte ut tok denne skrivemåten med seg til etter -
komarane sine, medan det millom dei som var att på bruket har svinga til
bake til den gamle skrivemåten Lesto. Kva som er rett eller gale kan ingen
av oss døme om når vi ikkje veit kva namnet kjem av.Vi kan berre slå fast at slik er det, og vi tek hatten av og gjev honnør til dei som flytte ut
for at dei heldt fast på namnet sitt og ikkje tok nytt namn etter staden
dei flytte til, slik som det var skikk og bruk for hundre år sida.
Sakarias Ytre Lesto. Han var “skoleholder” og truleg ein skrivekunnig mann.
Åstadretten var lensmann Rasmus Berstad og lagrettsmennene Lars Eide og
Elling Berstad. Yttre Ytre Lesto, bnr. 1, vart då tillagt frå Bergemerket og inn til ”Kvernhuselva”, (ogso kalla Lesto-elva eller Storelva),) og ein
serskild teig i den parten som vart tillagt Indre Lesto.
122

endringar