Anonym

Endringar

Frå Selje.info
2 byte fjerna ,  28. august 2010 kl. 18:49
inkje endringssamandrag
 
G A R D E N
(Basert på Arthur Lesto "Ei slekt gjennom 350 år" - 1990).
På sydsida av Stad-halvøya, som er ein del av Selje kommune i Sogn og Fjordane Fjordane Fylke, går det inn ein liten fjord som er kalla Moldefjorden. På nordsida, omlag halvveges inne i denne fjorden, ligg garden Lesto, gard nr. 64 i Selje.
Nabogardane er: På vestsida Berge og på austsida Eide.
namnet Lesto, men i tida frå 1875 - 1880 har dei endra skrivemåten til Listou
eller Listau.Dei som flytte ut tok denne skrivemåten med seg til etter
komarane sine, medan det millom dei som var att på bruket har svinga tiltilbake bake til den gamle skrivemåten Lesto. Kva som er rett eller gale kan ingen
av oss døme om når vi ikkje veit kva namnet kjem av. Vi kan berre slå fast
at slik er det, og vi tek hatten av og gjev honnør til dei som flytte ut
122

endringar