Anonym

Endringar

Frå Selje.info
1 byte fjerna ,  28. august 2010 kl. 18:50
inkje endringssamandrag
stykke av utmarka, kalka og gjødsla det, og det vart godt beite.
Geitene vart selde i 1917, og hesten vart borte i 1950 åra då første trak-
toren kom til gards. Og no er det, som nemnt, ikkje dyr på garden.
I 1930 åra gjerde Lars, (f.1908), inn kring 70 da. av utmarka og planta det
til med gran, furu og lerk. Dette er no blitt fin skog i god vokster.
122

endringar