Anonym

Endringar

Frå Selje.info
18 byte lagde til ,  28. august 2010 kl. 18:51
inkje endringssamandrag
G A R D E N
(Basert på Med små justeringar - Frå Arthur Lesto : "Ei slekt gjennom 350 år" - 1990).
På sydsida av Stad-halvøya, som er ein del av Selje kommune i Sogn og Fjordane Fylke,
122

endringar