Anonym

Endringar

Frå Selje.info
2 byte fjerna ,  29. august 2010 kl. 08:58
inkje endringssamandrag
bnr.1 i tida frå 1847 til 1865, er alle ved dåpen innført i kyrkjeboka med
namnet Lesto, men i tida frå 1875 - 1880 har dei endra skrivemåten til Listou
eller Listau.Dei som flytte ut tok denne skrivemåten med seg til etter
komarane sine, medan det millom dei som var att på bruket har svinga tilbake
til den gamle skrivemåten Lesto. Kva som er rett eller gale kan ingen
serskild teig i den parten som vart tillagt Indre Lesto.
I 1921 skulde det vere utskiftning av torvmarka etter krav frå Ola Larsson Larsson
på bnr.l. Ein av brukarane på Indre Lesto kravde at det på same tid skulde
vere ny utskiftning av all utmarka som høyrde garden til. Ola kunde då
leggje fram det dokumentet som var oppsett i 1758, saman med ei leseleg av
skrift av det. R. Haugen som då var jordskiftedomar, sa høgt og tydeleg i frå
122

endringar