Anonym

Endringar

Frå Selje.info
2 byte fjerna ,  29. august 2010 kl. 17:29
inkje endringssamandrag
om at dette var eit dokument som vilde halde for alle rettar, og det som i
1758 var tillagt bnr l kunde ikkje takast med i noko ny utskiftning. Det var
såleis skrivekunnige folk som stelte med delinga i 1758, - og elva renn framframleis leis der ho hadde har runne i alle tider.
(Ein kan tenkje seg at namnet "Storelesto" etablerte seg på folkemunne etter
122

endringar