Anonym

Endringar

Frå Selje.info
4 byte lagde til ,  30. august 2010 kl. 16:01
inkje endringssamandrag
frå nabohald. [O.L. sin merknad]).
(Låven på br.nr. 3 vart bygd oppatt på ny stad. Men vart riven att i 2000 og
grunnmuren vart nytta som fundament for det nye bustadhuset til
Elin Leifdtr. Lesto Larsen og Thor Ø. Larsen. [O.L. sin merknad]).
122

endringar