Anonym

Endringar

Frå Selje.info
3 byte lagde til ,  3. september 2010 kl. 12:06
inkje endringssamandrag
der ho har runne i alle tider.
(Ein kan Det er nær å tenkje seg at namnet "Storelesto" etablerte seg på folkemunne i samband med
denne prosessen. Kanskje som ein meir eller mindre godmodig "stikkar"
frå nabohald. [O.L. sin merknad]).
122

endringar