Anonym

Endringar

Frå Selje.info
102 byte lagde til ,  5. september 2010 kl. 07:14
inkje endringssamandrag
garden. På bruk nr. 3 er der bygt nytt stovehus kring 1973/74. Då RV 619
vart omlagd i 1970 åra måtte lada på dette bruket rivast og var bygt oppatt
på ei ny tomt. (På nr. 3 er det bygd eitt bustadhus til seinareetter 1990. På bruk nr. 1 er fråskild og seld eittomteområde ved sjøen, og der er no oppførd to fritidshus. [O. L. sin merkn.]).
Kva namnet på garden kjem av, veit ingen. Bygdeuttalen er Lesto, med lett
122

endringar