Anonym

Endringar

Frå Selje.info
7 byte lagde til ,  5. september 2010 kl. 07:16
inkje endringssamandrag
vart omlagd i 1970 åra måtte lada på dette bruket rivast og var bygt oppatt
på ei ny tomt.
(På nr. 3 er det bygd eitt bustadhus etter 1990. På , og på bruk nr. 1 er fråskild og seld eittomteområde ved sjøen, og der er no (2010) oppførd to fritidshus. [O. L. sin merkn.]).
Kva namnet på garden kjem av, veit ingen. Bygdeuttalen er Lesto, med lett
122

endringar