Anonym

Endringar

Frå Selje.info
1 byte lagde til ,  5. september 2010 kl. 07:17
inkje endringssamandrag
på ei ny tomt.
(På nr. 3 er det bygd eitt bustadhus etter 1990, og på bruk nr. 1 er fråskild og seld eit
tomteområde ved sjøen, der . Der er no (2010) oppførd to fritidshus. [O. L. sin merkn.merknad]).
Kva namnet på garden kjem av, veit ingen. Bygdeuttalen er Lesto, med lett
122

endringar