Anonym

Endringar

Frå Selje.info
88 byte lagde til ,  29. november 2010 kl. 18:02
inkje endringssamandrag
I 1930 åra gjerde Lars, (f.1908), inn kring 70 da. av utmarka og planta det
til med gran, furu og lerk. Dette er no blitt fin skog i god vokster.(Nyårsorkanen fyrst på nittitalet øydela ein del av lerkefeltet [O.L. sin merknad]).
29.august 2010.
Ola Lesto
122

endringar