Anonym

Endringar

Frå Selje.info
736 byte lagde til ,  27. desember 2010 kl. 16:40
inkje endringssamandrag
{{spire}}
Elevtall ved Kjøde skulekrins<br>
Opplysningar henta frå "Beretning om Seljes Folkeskole" for 1891-1895 og 1901-1905<br>
Trykket på Sandene i Gloppen ved "Nordfjord"s Bog- og Accidetstrykkeri 1896<br>
og<br>
i Kristiania ved Grøndahl @ Søns Bogtrykkeri i 1906<br>
 
'''År 1891'''<br>
1. klasse Gutar 9 stk. Jenter 7 stk. Tilsaman 16 stk.<br>
2. klasse Gutar 7 stk. Jenter 7 stk. Tilsaman 14 stk.<br>
 
'''År 1901'''<br>
1. klasse Gutar 5 stk. Jenter 5 stk. Tilsaman 10 stk.<br>
2. klasse Gutar 9 stk. Jenter 6 stk. Tilsaman 15 stk.<br>
 
'''År 1905'''<br>
1. klasse Gutar 3 stk. Jenter 3 stk. Tilsaman 6 stk.<br>
2. klasse Gutar 6 stk. Jenter 11 stk. Tilsaman 17stk.<br>
86

endringar