Anonym

Endringar

Frå Selje.info
216 byte fjerna ,  17. mars 2012 kl. 17:15
inkje endringssamandrag
denne prosessen. Kanskje som ein meir eller mindre godmodig "stikkar"
frå nabohald. [O.L. sin merknad]).
 
(Låven på br.nr. 3 vart bygd oppatt på ny stad. Men vart riven att i 2000, og
grunnmuren vart nytta som fundament for det nye bustadhuset til
Elin Leifdtr. Lesto Larsen og Thor Ø. Larsen. [O.L. sin merknad]).
Jakob Aaland skriv i bygdeboka for Selje at eldste kjelda som nemner denne
122

endringar