Anonym

Endringar

Frå Selje.info
423 byte fjerna ,  17. mars 2012 kl. 17:19
inkje endringssamandrag
og på dei andre 3 står husa på nedsida av vegen. (3, 4 og 5). Lengst mot vest,
mot grensa til Berge, ligg bruk nr. 1. På dette bruket er det bygt 2 nye hus på frådelte
tomter. På bruk nr. 2 er eit nytt hus og 2 hytter i tillegg til huset på garden. På bruk nr. 3 er der bygt nytt stovehus kring 1973/74. Då RV 619 vart omlagd i 1970 åra måtte lada på dette bruket rivast og var bygt oppatt på ei ny tomt. (På nr. 3 er det bygd eitt bustadhus etter 1990, og på bruk nr. 1 er fråskild og seld eittomteområde ved sjøen. Der er no (2010) oppførd to fritidshus. [O. L. sin merknad]).
Kva namnet på garden kjem av, veit ingen. Bygdeuttalen er Lesto, med lett
122

endringar