Anonym

Endringar

Frå Selje.info
9 byte fjerna ,  6. april 2012 kl. 15:35
inkje endringssamandrag
er her. I 1970 åra vart RV 619 omlagd , og vart då sjølvsagt lagd over den
flataste og beste jorda på garden. Der er no ikkje dyr på bruket lenger. Ein
av naboane får nytte bakkane ovanfor husa til beite åt sauene sine, og einannan haustar det som kan takast med maskiner på begge sidene av den nye vegen.
Tidlegare var der etter tilhøva mykje dyr på garden. Der var hest - i lange tider
122

endringar