Anonym

Endringar

Frå Selje.info
9 byte lagde til ,  16. mars 2017 kl. 13:10
inkje endringssamandrag
såleis skrivekunnige folk som stelte med delinga i 1758, - og elva renn framleis
der ho har runne i alle tider.
 
(Det er nær å tenkje at namnet "Storelesto" etablerte seg på folkemunne i samband med
denne prosessen. Kanskje som ein meir eller mindre godmodig "stikkar"
Tidlegare var der etter tilhøva mykje dyr på garden. Der var hest - i lange tider
“merr” som fekk føl om våren. Der var både kyr og kalvar, sauer og geiter og ei
tid ein heil flokk høner, gris, og sjølvsagt hund og katt.
Etter gamalt var geitene, sauene og kyrne “på fjellet” om sommaren. Då var det
å gå den svært tunge vegen opp “Kattahammaren” etter ein mjølkeskvett både
stykke av utmarka, kalka og gjødsla det, og det vart godt beiteland.
Geitene vart selde i 1917, og hesten vart borte sist i 1950 åra då første traktoren
kom til gards. Og no er det, som nemnt, ikkje dyr på garden. I 1986 vart drifta heilt
avvikla. Naboane fekk nytte marka i bakkane til beiteland, og det arealet som
122

endringar