Anonym

Endringar

Frå Selje.info
6 byte lagde til ,  16. mars 2017 kl. 13:04
inkje endringssamandrag
Tidlegare var der etter tilhøva mykje dyr på garden. Der var hest - i lange tider
“merr” som fekk føl om våren. Der var både kyr og kalvar, sauer og geiter og ei
tid ein heil flokk høner, gris, og sjølvsagt hund og katt.
Etter gamalt var geitene, sauene og kyrne “på fjellet” om sommaren. Då var det
å gå den svært tunge vegen opp “Kattahammaren” etter ein mjølkeskvett både
122

endringar