Anonym

Endringar

Frå Selje.info
38 byte lagde til ,  12. oktober 2017 kl. 22:22
s
inkje endringssamandrag
Foto O. Skarbø, postkort motteke 1927