Anonym

Endringar

Frå Selje.info
40 byte lagde til ,  16. oktober 2017 kl. 22:23
s
inkje endringssamandrag
Nordaust for Haugane ligg [[Selje skule]], og vidare nordaust herifra Røysabakkane. Røysabakkane ligg med grense mot gardsnummer 58 Hamre langs fylkesvegen nordover [[Sandvikeidet]].
Og i tidligare tider var det vanleg å snakke om fleire ulike delar av bruk nr 1 [[Prestegarden]]. I folketeljinga frå 1910 finn vi følgande nemnt:<br>"Selje prestegaard Hove (gaard)" (med til saman 18 registrerte bebuarar)<br>"Nabben under Selje prestegård" (med til saman 26 registrerte bebuarar fordelt på 4 bustadar)<br>"Holmen under Selje prestegård (plads)" (med til saman 4 registrerte bebuarar)<br>"Klokkervik under Selje prestegård (plads)" (med til saman 10 registrerte bebuarar fordelt på 2 bustadar)<br>"Rese under Selje prestegård (plads)" (med til saman 5 registrerte bebuarar)<br>"Røisen under Selje prestegård (plads)" (med til saman 3 registrerte bebuarar)<br>"Klokkergården under Selje prestegård (plads)" (med til saman 6 registrerte bebuarar)<br>"Tunoldpladsen under Selje prestegaard paa Seljeøen (plads)" (med til saman 9 registrerte bebuarar)<br>"Skomakerpladsen under Selje prestegaard paa Seljeøen (plads)" (med til saman 6 registrerte bebuarar)<br>
"Flåtepladsen under Selje prestegaard paa Seljeøen (plads)" (med til saman 8 registrerte bebuarar)