Anonym

Endringar

Frå Selje.info
7 byte lagde til ,  16. oktober 2017 kl. 22:24
s
inkje endringssamandrag
Nordaust for Haugane ligg [[Selje skule]], og vidare nordaust herifra Røysabakkane. Røysabakkane ligg med grense mot gardsnummer 58 Hamre langs fylkesvegen nordover [[Sandvikeidet]].
Og i tidligare tider var det vanleg å snakke om fleire ulike delar av bruk nr 1 [[Prestegarden(Bruk)]]. I folketeljinga frå 1910 finn vi følgande nemnt:<br>
"Selje prestegaard Hove (gaard)" (med til saman 18 registrerte bebuarar)<br>
"Nabben under Selje prestegård" (med til saman 26 registrerte bebuarar fordelt på 4 bustadar)<br>