Personvern

Frå Selje.info

Du må ikkje oppgje nokon personleg informasjon for å kunne bruke Selje.info. Personleg informasjon blir kun innsamla når det spesifikt blir spurt om - til dømes ved registrering av ny brukar. For å kunne editere eller leggje til ny informasjon på Selje.info er det naudsynt å registrere ein personleg brukar. Informasjonen du oppgjer i desse tilfella vil aldri bli seld eller gitt til ein tredje part. Noko anna informasjon vert samla automatisk når du oppheld deg på Selje.info. Dette er ikkje personleg informasjon. Informasjonen vi automatisk samlar inn kan innehalde: IP-adresse, dato og tidspunkt, browsertype, og adresse som eventuelt linka deg til våre sider. Ei heller denne type informasjon vert delt med tredje part, med unntak i tilfelle der vi vert pålagd dette av lov.