Seljeværingar

Frå Selje.info

Det finns seljeværingar som har sett meir spor etter seg enn andre. Nokre av disse er:

Julius Cæsar Hartmann (1885–1969)
Wald Drageseth (1920-1994)
Asbjørn Drageseth
Lars Barmen
Knut Myrstad (1913-2001)
Sverre Hoddevik
Åge Starheim
Bodvar Vetrhus
Wilhelm Frimann Koren