Posthistorie

Frå Selje.info

Postkontor i Selje blei antagelig oppretta ved kgl. res. av 02.12.1823, då det blei oppretta ei postrute som førte posten mellom Selje og Leikanger i Herøy. Postruta gjekk ein gong i veka. Frå Leikanger gjekk posten sjøvegen til Eidså, landevegen til Fiskå, vidare til Vannylven prestegård, til Enerhaug og over manseidet til Eide i SELJE.

Det er ikkje funne noteringar om når det er oppretta offentlig postkontor på SELJE,men Selløe er nevnt i portotabell fra 1833. Poststaden heiter frå starten Selløe. I posttabellar fra 1848 er navnet endra til Selø. I 1889 er navnet igjen endra, denne gongen til Selje, slik vi kjenner det i dag.

Fram til 1871 var Selje lagt under Ålesund postdistrikt. Frå 01.10.1871 blei poståpneriet fast lagt under Bergen Postkontor, frå 01.07.1909 under Florø Postkontor, fra 01.04.1915 under Moldøen Postkontor, fra 15.01.1928 under Bergen postkontor, frå 01.10.1929 under Måløy Postkontor, frå 01.04.1970 under Nordfjordeid postkontor.

Postkontoret i Selje vart nedlagt 17.04.2001.

I Selje kommune har det totalt vore 16 postkontor / brevhus.

Desse er: Selje postkontor, Kjødepollen brevhus, Årsheim postopneri, Barmen postopneri, Bamsund/Osmundsvåg postopneri, Vetrhus brevhus, Håvik i Nordfjord brevhus, Flatraket postopneri, Stadlandet postkontor, Nordstranda/Fløde brevhus, Eltvik brevhus, Drage postopneri, Ytre Stadlandet postopneri, Ervikbygda brevhus, Årvikgrend brevhus, Stadvågen postopneri.

Alle postkontora har hatt eigne tilsette, og eigne stempel.