Skilnad mellom versjonar av «Selje skule»

Frå Selje.info
 
Line 6: Line 6:
  
 
I dag har skulen ca. 175 elevar og 33 tilsette.
 
I dag har skulen ca. 175 elevar og 33 tilsette.
 +
 +
Les meir: http://www.selje.skule.no/

Siste versjonen frå 5. juni 2018 kl. 09:27

Selje Skule sommaren 2010

Selje skule vart bygd i åra 1968-1971. Den første delen av skulen var teken i bruk i 1970. Skulen er en fulldelt skule med ei klasse på kvart trinn 1. til 10. klasse.

Før Selje skule var det i bygda skule på gamle Hove skule på andre sida av vegen. Lenge var "Gamleskulen" i bruk både til å huse enkelte klassetrinn og til skulefritidsordning SFO. Gamleskulen har lenge vore i dårleg stand, og frå 2006 har den ikkje vore i bruk i det heile.

I dag har skulen ca. 175 elevar og 33 tilsette.

Les meir: http://www.selje.skule.no/