Per Magne Kjøde

Frå Selje.info

Per Magne Kjøde er i tillegg til Stian Elde administrator på selje.info.

Per Magne bur i Bergen, og er sambuar med Marianne. Han er utdanna siviløkonom og allmennlærar. Jobbar for tida som adjunkt ved Kjøkkelvik skole. Per Magne er født i 1976.

Han har sitt opphav på farssida frå Lille-Kjøde/Severingarden, på morssida frå Ådland i Samnanger. Per Magne har i ei årrekke jobba med slekta si og har i den forbindelse gjeve ut fleire slektshefter, mellom anna to om slekta frå Kjøde.