Dragseidspelet

Frå Selje.info

Stykket skildarar møtet mellom Olav Tryggvasson og høvdingane for dei fire vestlandsfylka som skulle kristnast. Men mest skildrar stykket møtet mellom kongen og stadværingen Ragnvald --og familien hans.

Spelet har vore framført fleire gongar på Dragseidet, på staden der Olav Tryggvasson kristna 4 fylke. Til minne om denne hendinga står Olavskrossen.

Sist framsyning av stykket var 30.-31. mai 2009.

Stykket har vore framført i regi av Stadlandet Ungdomslag.