Fylkeskyrkja

Frå Selje.info

Fylkeskyrkja stod på innsida av Selja, på garden Bø. Fylkeskyrkja vart seinare soknekyrkje for Selja.

I 1654 var kyrkja flytta frå Bø og over på fastlandet. Der stod den rett sør for der dagens Selje kyrkje står, der som no er kykjegard. I 1866 vart nye Selje kyrkje bygd, og det gamle kyrkjebygget var flytta vidare til Leikanger på Stad. Bygget som i dag er Leikanger kyrkje er same bygg.