Nordstranda/Fløde brevhus

Frå Selje.info

Nordstranda brevhus blei oppretta 01.01.1930. Navnet blei endra til Fløde brevhus i desember 1933. Brevhuset blei nedlagt 01.10.1972.

Brevhuset nytta først 4-rings kassasjonsstempel nr 753 og fra april 1935 krona posthornstempel.