Kjøde skule

Frå Selje.info

Kjøde krins fekk skulehus i 1880. Lærar Gregorius Kjøde forskotterte bygginga, og dette huset vart nytta til skule fram til 1950. Då vart det bygd nytt skulehus som var i bruk fram til krinsen vart lagd ned på 1990-talet.


NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!

Elevtall ved Kjøde skulekrins

Opplysningar henta frå "Beretning om Seljes Folkeskole" for 1891-1895 og 1901-1905
Trykket på Sandene i Gloppen ved "Nordfjord"s Bog- og Accidetstrykkeri 1896
og
i Kristiania ved Grøndahl @ Søns Bogtrykkeri i 1906

År 1891

Gutar Jenter Til saman
1. klasse 9 stk. 7 stk. 16 stk.
2. klasse 7 stk. 7 stk. 14 stk.

År 1901

Gutar Jenter Til saman
1. klasse 5 stk. 5 stk. 10 stk.
2. klasse 9 stk. 6 stk. 15 stk.

År 1905

Gutar Jenter Til saman
1. klasse 3 stk. 3 stk. 6 stk.
2. klasse 6 stk. 11 stk. 17 stk.