Moldestad skule

Frå Selje.info
Moldestad skule. Foto: Stian Elde

Moldestad fekk skulehus i 1900 då det gamle skulehuset frå Refvik i Nord-Vågsøy vart rive og flytta til Moldefjorden. Fekk seinare nytt skulebygg før krinsen vart lagt ned på 1990-talet.


NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!
Elevtall ved Moldestad skulekrins
Opplysningar henta frå "Beretning om Seljes Folkeskole" for 1891-1895 og 1901-1905
Trykket på Sandene i Gloppen ved "Nordfjord"s Bog- og Accidetstrykkeri 1896
og
i Kristiania ved Grøndahl & Søns Bogtrykkeri i 1906

År 1891
1. klasse Gutar 5 stk. Jenter 10 stk. Tilsaman 15 stk.
2. klasse Gutar 7 stk. Jenter 7 stk. Tilsaman 14 stk.

År 1901
1. klasse Gutar 9 stk. Jenter 7 stk. Tilsaman 16 stk.
2. klasse Gutar 5 stk. Jenter 4 stk. Tilsaman 9 stk.

År 1905
1. klasse Gutar 5 stk. Jenter 8 stk. Tilsaman 13 stk.
2. klasse Gutar 5 stk. Jenter 5 stk. Tilsaman 10 stk.