Nordfjordlagets Sailor Sang

Frå Selje.info

Tekst: S.A. Berge (1866-1963)
Melodi: Ukjent

I den store tause natt, står jeg her ved skipets ratt.
Under himlens stjerner her, man på post meg satt.
Efter lang og strevsam dag, hør jeg fjerne vingeslag.
Svalers flott som atter går, mot nord, mot lys og vår.

Refreng:
Hilse dem der hjemme, hilse far og mor, hilse grønne enge,
hilse søster, bror. Om jeg hadde vinger, fløy jeg nok med deg.
Svale fly mot hjemmet, hilse ifra meg.

Ut mot vest nu stevner vi, over Nordjø, Stadt forbi.
Saga øyen Selje glir, i skumring langt fra land.
Nordfjords kyster svinder hen, borte far og mor og venn.
Under himlens stjerne her, jeg ensom står igjen.

Refreng:

Nordfjords fjell og fjorde blå, grønne engen, blomster små.
Under himlens stjerne her, det siste som jeg så.
Enn jeg hører gjøkens sang, fra de dype skoges klang.
Sitt farvell, forglem meg ei, på utferds stormfylt vei.

Refreng:

Far sin liten fister båt, har båret fram så mang en dåd.
I storm, i bråt og brann, mot Nordfjords kyster, Nordsjø går.
Og havets sølv må kjempes for, det gir, men tar deg i sin favn.
Før båten når sin havn, sin havn, før båten når sin havn.

Refreng: