Ord og uttrykk Y - Æ

Frå Selje.info


Ylm(e) (vere) D.s.s. olm. “Hanj va bra ylme idag stutinj”.

Frå tid til anna også flittig brukt om persongalleriet rundt oss.

Ænde (ein) Ende/stubb.

Og brukt m.a. som: “Du æ mæg enj go ænde”. Også fleirtalsform for and: “Ænde”.

Ænjgjel (ein) D.s.s. engel.
Æte (ei) Sjå “brye”.
Ætelse Av å ete, men fellesnamn på insektangrep- det

vere seg flått, mygg eller kva det no måtte vere ein fekk på seg, eller og t.d. insektskade i avling og matforråd. Men og om råte.

Ætr (ei) Ert. (Fl. “ætre”).