Saga Boats

Frå Selje.info

Det hadde sidan 1936 vore skjorteproduksjon i Selje med brødrene Wald og Asbjørn Drageseth i sentrale roller. Dei to såg at det var sterk overvekt av kvinnearbeidsplassar i bygda, og valde i 1960 å gjere noko med dette då dei etablerte lystbåtproduksjonen Selje Bruk AS. I 1961 bygde dei en 600 kvadratmeter stor fabrikkhall på Holmaneset i Selje. I starten hadde plastbåtfabrikken om lag 50 tilsette.

Sju år etter starten var arbeidstokken oppe i 60 personar, og 60 prosent av produksjonen gjekk til Sverige. I 1973 hadde Selje Bruk 105 tilsette. Produksjonen låg på 1500 båtar i året. 82 prosent av båtane vart då eksporterte til i alt 16 land. Fabrikken gjorde særleg lukke med snekkemodellane Saga 20, Saga 24 og Saga 27.

I 1976 hadde Selje Bruk 120 tilsette og omsetning på 35 mill. kroner. I 1976 overtok Asbjørn Drageseth og hans familie som eigarar åleine. Men på same vis som andre norsk lystbåtprodusentnar fekk også Selje Bruk vanskar kring 1980, og gjekk konkurs i 1982. I 1983 vidareførte familien produksjonen med nytt selskap under namnet Saga Boats AS. Verksemda hadde i 2006 60 tilsette.

Kjelder

1. Fylkesleksikon Sogn & Fjordane

Eksterne lenker

www.sagaboats.no