Wilhelm Frimann Koren

Frå Selje.info

W.F.Koren er født på Kårevik på Stord 20 august 1801. Tok presteksamen 1826, og vart samme året sett til sokneprest i Selje. Frå 1836 var han også prost i Nordfjord. Han gjekk av med pensjon i 1874, men holdt frem i embetet til 1875. Han døydde i Oslo i 1891.