Prestegarden (Bruk)

Frå Selje.info
Den utskrivbare versjonen er ikkje lenger støtta eller kan ha rendring-feil. Oppdater eventuelle bokmerke i nettlesaren din og bruk den vanlege utskriftsfunksjon til nettlesaren i staden.
Prestegarden1.jpg

Prestegarden er bruk nummer 1 på gard nummer 56 Hove i Selje.

Bildegalleri

Om bebuarane på Prestegarden

Peder Gottfriedsson (ca. 1500-1561)

Var prest i Selje på 1500-talet. Skal ha vore den siste katolske presten i Selje, og gjekk over til den nye læra.

Abel Olufsson (1552 - 1627)

g. Else Dideriksdotter

Var prest i Selje frå 1588 til 1612.

Mogens Abelsson

Vart prest i Selje etter far sin, Abel Olufsson.

Knud Nilsson Bang

Var prest i Selje frå 1614 til han døydde i 1630.

Isach Jørgensson (ca 1600 - 1647)

g. Maren Sørensdatter Friis.

Jakob Rasmusson Studt (1619-1659)

g. Maren Sørensdotter Friis.

Var prest i Selje 1647-59.

Det var Studt som fekk kyrkja flytta frå Bø til Hove. Sundt var kjent for å vere svært kunnskapsrik, og vart mellom anna brukt til å tyde innskrifter på gamle bautasteinar på Giske.

Peder Ananiasson

g. Maren Sørensdotter Friis.

Var prest i Selje frå 1659 til han døydde.

Nils Hansson Bugge (d. 19.05.1668)

g. Maren Sørensdotter Friis.

Peder Nilsson Harboe (1635 – 1703)

Var prest i Selje frå 1668.

Claus Johansson Frimann (21.03-1666 – 09.12.1715)

g. Anna f. Harboe

Born:

  • Else Catharine Frimann (ca. 1700 - ?)
  • Anne Margrethe Clausdatter Frimann (1702-1775)
  • Drude Frimann (1705 - ?)
  • Peder Harboe Frimann (1713-1759), sokneprest i Selje

Født i Kvinnherad. Døde i Selje. Var prest i Selje frå 1709 til 1715.

Diktarpresten Claus Frimann var sonesonen til Claus Johansson Frimann.

Søren Madsen (1686 – 1742)

g. Anna Harboe Frimann (dotter til Peder Harboe, enkje etter Claus Frimann.)

Født i Korsør i Danmark. Døydde i Selje.

Han var prest i Selje frå 1716 til 1742.

Peder Harboe Frimann (25.06.1713 – 18.06.1759)

g. Sara Cold (1714–1800)

Han var prest i Selje frå 1745 til 1759.

Born:

  • Claus Frimann (1746-1829), prest i Davik
  • Johan Frimann (ca. 1750 - ?), stadslege i Trondheim
  • Peder Harboe Frimann (ca. 1752-1839)
  • Isaach Severin Frimann (ca. 1755 - ?), sokneprest i Overhalla

Gabriel Heiberg (1769–1838)

Var prest i Selje 1806-1826.

Gabriel Heiberg hadde og «distriktskommandoen» over det lokale sjøforsvaret under to engelske fregattars angrep ved Silda i 1810.

Wilhelm Frimann Koren (1801-1891)

Var prest i Selje frå 1826 til 1875.

Sokneprest i Selje i 49 år og prost i Nordfjord i 39 år. Første ordføraren i Selje. Sat som ordførar i periodane 1837-1843 og 1850-1857.

Johan Daniel Stub Landmark (1820–1882)

g. Elisabeth Laurense Rein (dotter av Eidsvollsmannen og diktarpresten Jonas Rein)

Prest i Selje frå 1875 til han døydde i 1882. Lærebokforfattar og skogreisar.

Ludvig Kristoffer Olavius Strømme (21.07.1834 – 08.03.1913)

Var prest i Selje frå 1883 til 1910. Fjorten av desse åra var han prost for Nordfjord.

Frå Ørskog, busett i Selje. Lærar, prest og politikar. Strømme var og prest først i Kautokeino (1867-1870) og Talvik (1870-1877) i Finnmark, før han i 6 år var sokneprest i Hærøy på Sunnmøre (1877-1883).

Strømme var og kjend som politikar. Både i Kautokeino og Talvik var han ordførar. I Selje sat han om ordførar 1892-1895. I dei to stortingsperiodane 1892-94 og 1895-97 stod han på fyrste varaplass, møtte på tinget både i 1893, -94, -96, -97. Fast stortingsrepresentant for Nordre Bergenhus 1898-1900. 1893-94 var medlem av næringskomite nr. 1, på dei seinare tinga var medlem av protokollkomiteen.

Reiel Nybø (1869–1938)

Prest i Selje og prost i Nordfjord frå 1925 til 1936.


Tungesvik

Prest kring 1952.


Bjørke

Prest i Selje kring 1953-54. Jobba som prest fram til han døydde på prestegarden.


Eidem

Prest i Selje kring 1960.


Bertel Olai Botnevik

Prest i Selje kring 1970.

Erling Nerheim

g. Eldrid Nerheim.

Prest i Selje frå 1976 til 1991. Flytta frå Selje til Tingvold der han starta som prost i 1991.

Ivar Vik

Michael Wohlenberg

Kari Leine Balog