Skilnad mellom versjonar av «Selje Kloster»

Frå Selje.info
Line 1: Line 1:
 
+
Heilt frå tidlige tider var Selje Kloster sentralt i kristen Noreg som eit av tre bispesete. Klosteret var det religiøse senteret på vestlandet. Klosteret vart grunnlagt rundt år 1100 på staden der [St. Sunniva] hadde kome i land då ho rømde frå Irland.

Versjonen frå 21. juni 2009 kl. 16:32

Heilt frå tidlige tider var Selje Kloster sentralt i kristen Noreg som eit av tre bispesete. Klosteret var det religiøse senteret på vestlandet. Klosteret vart grunnlagt rundt år 1100 på staden der [St. Sunniva] hadde kome i land då ho rømde frå Irland.